MAKEDONSKI TRAVERTIN

Makedonski Travertin – Преовладува жолтеникава боја на која може да се појават неколку црвени нијанси. Екстра материјал кој е доста декоративен, без значајни природни проблеми.