SIVEC

Sivec мермерот е ситно-грануларен материјал со бела позадина

 

Sivec Extra
чисто бела боја, нема вени, нема дамки.

Sivec A1
бела боја, нема вени, речиси и да нема дамки.

Sivec А2
бела боја, нема вени, многу малку сиви дамки.

Sivec PА
бела боја, неколку сиви вени и сиви дамки.

Sivec PB
бела боја, повеќе сиви вени, повеќе сиви дамки.

Сивец CD
бела боја, јаки сиви вени, многу сиви дамки.