Тодороски Мермери дооел


Сопственик - Илија Тодороски

Београдска 59а
7500 Прилеп, Р. Македонија

Телефон: 048 551 140
Тел/факс: 048 410 585
Тел/моб:  075 235 623
                 070 504 231

Управител - Владимир Тодороски
Тел/моб: 078 235 946

Е-mail: todoroski_mermeri@yahoo.com

Име:
E-mail:
Порака: