BRITISH WHITE

British White мермерот е ситно-грануларен, бела позадина, расфрлани со лесна, средна или тешка линеарна или брановидна сино-сива дијагонала како вена.

 

British White A1
Првокласен производ без значителни природни проблеми.

British White A2
Средна класа на производ. Овој вид А2 се карактеризира со некои ограничени природни проблеми како една-две тенки црвени / жолти линии вени, мал круг или долги сино-сивкави калцитни кристали, кратки бели криви линии и недостаток на единство.

British White A3
Ниска класа на производ. Овој вид се карактеризира со природните проблеми, како што се неколку тенки црвени / жолти линии вени, неколку мали кружни или долго сино-сивкави калцитни кристали, бели криви линии и недостаток на единство. Исто така е можно да се најдат пукнатини на овој материјал.